وب سایت رسمی عباس امیرانتظام

Abbas Amirentezam Official Website

در دنیا هیچ بن بستی نیست،
یا راهی خواهم یافت یا راهی خواهم ساخت.

نویسنده ناشناس

از تاریخ 1358/09/28 جمعاً 38 سال و 205 روزمقاومت در راه آزادی ایران

 

به اطلاع هموطنان عزيز ميرساند، اخيراً آدرس ايميل كذبي به نام اينجانب ايجاد شده و مطالب كذبي از طريق آن منتشر مي شود.
بدينوسيله به اطلاع هموطنان عزيز ميرسانم كه آنچه از طريق اين آدرس ايميل منتشر مي شود كذب محض بوده و اينجانب در تهيه آنها دخالتي ندارم.

 

 

 

آدرس ايميل جعلي: website.amirentezam@gmail.com
نام فرستنده: Website Amir Entezam
موضوع:  matlabi az roye website amirentezam

 

 

تنها مرجع مورد تاييد جهت انتشار افكار و نظريات اينجانب وب سايت شخصي به آدرسهاي ذيل www.iran-amirentzam.com  و www.amirentezam.com  مي باشد.

 

عباس اميرانتظام
تهران
31/2/1386