وب سایت رسمی عباس امیرانتظام

Abbas Amirentezam Official Website

 

سال 1386، سال شكوفايي و پويايي جنبش مدني ملت ايران خجسته باد.

 

هموطنان عزيز
جنبش مدني و مسالمت آميز ملت ايران براي تعيين سرنوشت خويش و استقرار حاكميت ملي و گذار به دموكراسي، وارد مرحله‌ي تعيين كننده و نهايي خود مي شود.

كارگران، معلمان، دانشجويان و زنان آگاه و دلير ما با طرح شعار "زندگي شايسته و بدون تبعيض حق مسلم ماست"، سراسر ميهن عزيزمان را از شور و هيجان رستاخيز تاريخي براي تعيين حق سرنوشت و اعمال حاكميت ملي لبريز نموده و اميدواريهاي زيادي براي مبارزان راه آزادي ايجاد نموده است.
ملت ايران به پشتوانه تاريخ پرافتخار و مبارزات درخشان خود راه حل پيشگيري از جنگ و خطرات ناشي از ماجراجويي‌هاي هسته اي و بحران سازي در منطقه را پيدا كرده است و آن تقويت هر چه بيشتر جنبش مدني و مسالمت آميز خود براي اعمال حق تعيين سرنوشت دموكراتيك و همزيستي مسالمت آميز و همكاري و تعامل سازنده با جامعه جهاني در چهار چوب ايراني مستقل و آزاد مي‌باشد ملت ايران در اين مبارزه تاريخي و سرنوشت ساز، از پشتيباني معنوي همه صلح طلبان و وجدان‌هاي بيدار و مدافعان راستين حقوق بشر برخوردار ‌مي‌باشد. سال 1385 بر تارك مبارزات مدني ملت ايران هميشه خواهد درخشيد.
سال 1386 با بهره گيري از تجارب مبارزاتي سال 1385 و سالهاي پيشين، دست آوردهاي جنبش مدني ايران را به لحاظ كيفي و كمي ارتقاء داده و سهم قابل توجهي از پيروزي نهايي ملت ايران به خود اختصاص خواهد داد. استقبال از سالي پر بار و سرشار از پيروزيها، شوق حضور مرا در كنار كوشندگان و تلاشگران پرتوان راه آزادي ايران دوچندان مي‌كند.

سال 86 سال حضور شاداب و پرافتخار شما در صف مبارزات مدني، پر فروغ و خجسته باد.

عباس اميرانتظام
29 اسفند 1385
تهران