وب سایت رسمی عباس امیرانتظام

Abbas Amirentezam Official Website

 

مصاحبه خانم هوفمن از مجله فوكوس آلمان با مهندس عباس اميرانتظام
منتشر شده در هفته پنجاه و دوم (نيمه دوم دسامبر) سال ۲۰۰۶

 

 

 

 

من در برابر رژيم ايران مدعي هستم

 

 

 

عباس اميرانتظام ۲۷سال است كه به عنوان زنداني سياسي در زندان به سر ميبرد. وي پس از انقلاب معاون نخست وزير و سخنگوي دولت موقت بوده است و از سال ۱۹۷۹ تحت عنوان به اصطلاح جاسوس خارجي در زندان بسر مي‌برد. عباس اميرانتظام طولاني ترين زنداني سياسي در ايران درباره شكنجه هايي كه بعد از انقلاب در زندان اوين تحمل نموده صحبت مي كند.

 

خبرنگار فوكوس: شما ۲۷ سال قبل به حبس ابد محكوم شديد. چرا؟
اميرانتظام: بيست اتهام عليه من مطرح شد كه در بين آنها فقط يك اتهام درست بود و آن اعلام نظرم در مورد جدايي دين از سياست بود. من پس از انقلاب در مورد مجلس خبرگان به عنوان يك ارگان رسمي نيز اعلام نظر كردم.

خبرنگار فوكوس: چه تجربيات تلخي از زندان اوين داريد؟
اميرانتظام: خاطرات من خيلي خوفناك هستند. من به اتفاق ۲۶ نفر زنداني در سلولي با ابعاد ۱.۵۰ متر در ۲.۶۵ متر در شرايط دشواري زندگي مي كردم. نيمي از ما ميبايست پشت به پشت در روي زمين مي نشستيم و نيمي ديگر يا به صورت نشسته يا درازكشيده در روي تخت. هر يكساعت و نيم، ما و گروه قبلي جابجا مي شديم.

خبرنگار فوكوس: چه مدت در اين شرايط نابهنجار بسر برديد؟
اميرانتظام: ما اين شرايط هولناك را دو سال و نيم تحمل كرديم. از آن زمان زانوهاي من صدمه ديد و از آن زمان شرايط تحرك من بسيار مشكل شد.

خبرنگار فوكوس: چه نوع شكنجه هاي ديگري به شما وارد آمد؟
اميرانتظام: انواع شكنجه هاي ديگر با ما انجام گرفت و در دفعات مورد اصابت ضربات شلاق قرار گرفتيم. در بسياري از موارد ما از داشتن هواخوري در هواي آزاد منع شديم كه در اثر آن بسياري بيهوش مي شدند. اين روشها بخصوص در سالهاي اول انقلاب متداول بود.

خبرنگار فوكوس: شما از يك سال و نيم پيش از زندان بيرون آمده ايد.
اميرانتظام: در حال حاضر من به خاطر معالجات پزشكي  به مرخصي استعلاجي آمده ام. در ابتدا براي سه ماه و پس از آن اين مرخصي تاكنون چندين بار تمديد شده است.

خبرنگار فوكوس: شما را مي خواستند مورد عفو قرار دهند.
اميرانتظام: من هيچگونه عفوي را نمي پذيريم و اصولا براي چه جرمي مي خواهند به من عفو دهند؟ من مايلم بدانم اصولاً اين سالهاي زندگي مرا به چه دليلي از من گرفتند و به يغما برده و مرا از ابتدايي ترين حقوق خود محروم نمودند. به اين دلايل در برابر اين رژيم مدعي هستم.

خبرنگار فوكوس: چه بينشي يا چشم اندازي را امروز براي آينده ايران مي بينيد؟
اميرانتظام: تنها راه حلي كه به نظر من مي رسد جدايي دين از سياست (حكومت) است. اين چشم انداز من براي آينده است.

خبرنگار فوكوس: چطور مي توانيد اين خواست را تامين كنيد؟
اميرانتظام: من از كشورهاي آزاد دنيا ميخواهم كه به جاي اينكه به فكر منافع اقتصادي خود باشند حكومت ايران را از طريق سازمان ملل جهت انجام رفراندوم ترغيب نمايند. چنانچه جهان بخواهد ميتواند دموكراتيزه كردن را با فشار و تعمق بيشتري امكانپذيرنمايد و اثرات بيشتري را بجاي گذارد.

خبرنگار فوكوس: غرب دقيقاً و بطور مشخص و عيني چه بايد بكند؟
اميرانتظام: ترغيب ايران به انجام يك رفراندوم ملي با نظارت سازمان ملل متحد بخاطر اينكه ايرانيان بتوانند آزادانه نظريات خود را بيان دارند: كه آيا به جمهوري اسلامي جواب آري مي دهند يا نه. اين درخواست به مراتب بشردوستانه تر از تحريم مي باشد.