وب سایت رسمی عباس امیرانتظام

Abbas Amirentezam Official Website

 

"گفتگوی جناب آقای مهندس عباس امیر انتظام با آقای عباسی در مورد تظاهرات و اعتصاب در مقابل دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن"

من عباس امیر انتظام خطاب به خانمها و مادران ایرانی که برای آزادی قصد اعتصاب غذا وتظاهرات را دارند و معتقد به تحریم انتخابات هستند سلام و درود فراوانی میفرستم و امیدوارم که حرکت شما زنهای دلیر ایرانی بتواند مشوقی باشد برای سایر هموطنان ما در داخل ایران و در خارج ایران برای عدم مشارکتشان در انتخابات، همانطور که اطلاع دارید من هم اعلام کردم که در این انتخابات شرکت نمیکنم و رأی نمیدهم و من امیدوارم اکثر هموطنان ما با آگاهی ازاین اقدام خودشان نسبت به این کار اقدام بکنند تا بشود راهی را برای رسیدن به آزادی و انجام یک انتخابات صحیح یا انجام رفراندوم با نظارت سازمان ملل متحد بوجود آورد، من برای همه مادران ایرانی که در این کار بزرگ دخالت میکنند درود میفرستم و آرزوی سلامتی شان را دارم و امیدوارم که در این کار موفق باشند و سر مشقی برای سایر هموطنانمان در ایران و خارج.
در خاتمه عرایضم برای همه هموطنانم که در راه آزادی ایران اقدام میکنند آرزوی موفقیت و سلامت دارم و مطمئنم هستم که با همبستگی همگی در این راه که نجات ایران از طریق مسالمت آمیز میباشد همه موفق باشیم.

به امید آن روز - خداحافظ