وب سایت رسمی عباس امیرانتظام

Abbas Amirentezam Official Website

 

پيام عباس اميرانتظام: سال ٨٤ سال آزادی ایران و گذارمسالمت آمیز به حاکمیت دمکراتیک بر همه ایرانیان مبارک باد

 

 

جنبش ملی کردن نفت پشتوانه استقرار حاکمیت دمکراتیک
٢٩ اسفند ماه ١٣٢٩ روز غرور ملی و تجلی شایستگی و توانمندی ملت ایران در اعمال حاکمیت ملی حق تعیین سرنوشت می باشد. مشارکت فعال ، هوشمند و امیدوار اقشار مختلف مردم در جنبش ملی کردن نفت و پشتیبانی بیدریغ و همه جانبه مردم از دکتر مصدق نماد این جنبش تاریخی ، نام ایران را بعنوان پیشگام و پرچمدار مبارزات ضد استعماری در سراسر جهان پرآوازه نموده واحترام و تحسین آزادیخواهان جهان را برانگیخت.
ملت پرتلاش و مبارز ایران می تواند و باید از این سرمایه و تجربه ملی و تاریخی برای گذار مسالمت آمیز به حاکمیت دمکراتیک بهره بگیرد. شایسته است که جوانان پرشور و سرفراز ایران زمین با مشارکت فعال در عرصه مبارزات سیاسی و اجتماعی جایگاه سال ٨٤ را به سال افتخارات بزرگ ملت ارتقاء دهند و پرچم افتخار این سال را در کنار قله پرافتخار ٢٩ اسفند ١٣٢٩ به اهتزاز در آورند.
اعتماد به حق به تلاشها، خلاقیتها، توانائیها و ابتکارات نسل جوان و لبریز شدن لحظه لحظه این سال از شادیها و پیروزیها از هم اکنون مرا به وجد آورده است و به همراه شما حماسه سازان سال ٨٤ و با احساس سرشار از شوق و امید به استقبال سال آزادی و استقرار حاکمیت دمکراتیک می شتابم و برای حضور در لحظه لحظه سالی پر افتخار و سرنوشت ساز، بیقرار و بی تابم.
 
سال ٨٤ سال آزادی ایران و گذارمسالمت آمیز به حاکمیت دمکراتیک بر همه ایرانیان مبارک باد

 

عباس امیرانتظام
اسفند ١٣٨٣