وب سایت رسمی عباس امیرانتظام

Abbas Amirentezam Official Website

 
اجلاس بزرگداشت آقای عباس امیر انتظام با حضور و پشتیبانی بخشی از شخصیت‌های اپوزیسیون ایران و کنشگران حقوق بشر برای قدردانی از مقاومت‌ها و مبارزات این آزادی‌خواه و طرف‌دار حقوق بشر که با ارزش‌ترین سال‌های زندگی خود را در مخوف‌ترین زندان‌های جمهوری اسلامی گذرانده و کماکان ازحقوق مدنی خود محروم می باشد برگزار شد. در این نشست تعداد کثیری از هم‌میهنان مقیم پاریس حضور داشتند. عده ای از دوستداران آقای عباس امیر انتظام ازکشورهای بلژیک، آلمان، سوئد و هلند نیز برای شرکت در این جلسه به پاریس آمده بودند.
 
سخنان مستقیم اما کوتاه آقای عباس امیر انتظام از تهران، علیرغم بیماری بسیار شدید که نتیجه شرایط سخت و غیر انسانی زندان‌های جمهوری اسلامی می‌باشد حاضرین را به شدت مورد تأثیر قرار داد که با ابراز احساسات خود از او تجلیل به عمل آوردند. این بزرگ داشت به کوشش "سایت رنگین‌کمان بنیاد آزادی اندیشه و بیان" هماهنگی و برگزار شد. در تدارک آن بسیاری از اعضای کمیته ضدسرکوب شهروندان ایرانی در پاریس با خلوص نیت مشارکت عملی داشتند.
 
بیانات آقای عباس امیر انتظام و سخنرانان کمال ارس (آلمان)،  م. آزرم (نعمت میرزازاده) (پاریس)،  ابوالحسن بنی صدر (پاریس)،  کورش زعیم (تهران)، پرویز نویدی(پاریس)،  رضا علیجانی(پاریس)،  هدایت متین دفتری(پاریس)،  روزبه میرابراهیمی (امریکا)،  فرهنگ قاسمی(پاریس)،  انتشار می‌یابد.

مشروح خبر در سایت دویچه وله فارسی
 

سخنان آقای عباس امیرانتظام

 

 

کمال ارس (آلمان)

 

 

 

 

آزرم (نعمت میرزازاده) (پاریس)

 

 

 

 

ابوالحسن بنی صدر (پاریس)

 

 

 

 

کورش زعیم (تهران)

 

 

 

 

پرویز نویدی (پاریس)

 

 

 

 

رضا علیجانی (پاریس)

 

 

 

 

هدایت متین دفتری (پاریس)

 

 

 

 

روزبه میرابراهیمی (امریکا)

 

 

 

 

فرهنگ قاسمی (پاریس)