وب سایت رسمی عباس امیرانتظام

Abbas Amirentezam Official Website

 
  پيرو بيانيه هاي مورخ 26 اسفند 1381 در خصوص برگزاري رفراندوم و در جهت شفاف سازي هر چه بيشتر مواضع و ديدگاههاي خود و با هدف بهره مندي از نظريات انديشمندان و فرهيختگان, علاقه مندان, جوانان و امكان برقراري گفتگو بين اقشار مردم و جريانهاي اجتماعي سياسي, فرهنگي, توضيحات تكميلي زير در رابطه با پيشنهاد رفراندوم (همه پرسي) را تقديم مي دارد.

 

 

 

الف) چرا رفراندوم (همه پرسي) ؟

رفراندوم يك شيوه و روش مراجعه به آرا عمومي و دمكراسي مستقيم در جهت شناسايي و حق تعيين سرنوشت و احترام به حق جاكميت مردم مي باشد. اين حق در بيشتر اسناد بين المللي همچون منشور سازمان ملل- اعلاميه اعطاي استقلال به كشور ها و ملت ها اعلاميه جهاني حقوق بشر , ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي و ميثاق ميثاق بين المللي حقوق اجتماعي - اقتصادي - فرهنگي، منشور حقوق و تكاليف اقتصادي دولتها, قطعنامه هاي سازمان ملل, رويه دولت ها و قوانين اساسي ملل متمدن, افكار عمومي , نهاد هاي جامعه مدني جهاني , به رسميت شناخته شده است.

 

 

 

 

 

 

 

ب) ضرورت مراجعه به همه پرسي؟

مفهوم ابدي از قوانين بشري وجود ندارد و مردم پيوسته حق دارند قانون اساسي خود را مورد بازنگري قرار داده و يا آن را اصلاح كرده يا كلا تغيير دهند. هيچ نسلي نمي تواند نسلهاي بعدي خود را ملزم و تابع قوانين خود سازد. ( اصل 28 اعلاميه حقوق بشر و شهروند 24 ژوئن 1793 و نيز سخنان آقاي خميني در بهشت زهرا در سال 1357) ملت ايران به دنبال انقلاب سال 1357 از طريق رفراندوم 12 فروردين سال 1358 حق طبيعي و مشروع خود در انتخاب نظام سياسي و حق تعيين سرنوشت را به اجرا گذاشت با گذشت بيش از 24 سال از آن حضور تاريخي ملت ایران, بافت جمعيتي ايران بكلي دگرگون شده و نسل جوان آگاه و هوشمند و علاقه مند به حاكميت ملي در وعده گاه تاريخي 12 فروردين 1358 حضور نداشت. از طرف ديگر شركت كنندگان در رفراندوم سال 58 تجربه و شناخت امروز خود از ظرفيت ها و قابليت هاي قانون اساسي 1358 را نداشتند از اين رو مراحعه به همه پرسي در راستاي احترام به حق حاكميت مردم و فراهم كردن زمينه هاي مشاركت فعال مردم در زندگي سياسي, اجتماعي, فرهنگي و اقتصادي بوده است و توان و قابليت هاي ملي را براي ايجاد همبستگي بيشتر و تقويت پايه هاي حاكميت ملي بسيج نموده, تماميت ارضي, استقلال و يكپارچگي كشور ايران در مقابل عوامل تهديد كننده و آسيب رسان بيمه مي كند.

 

 

 

 

 

 

 

 

پ) چرا امروز(اكنون) ؟

1- مردم ايران و به خصوص نسل جوان , كه حضور فعال آن در زندگي سياسي موجب شادابي و پويايي جامعه مي باشد و حتي مقامات و مسوولان نظام با بيانات و به شيوه هاي مختلف ضرورت انجام اصلاحات عميق و سازنده براي رفع مشكلات اساسي جامعه و رفع موانع توسعه پايدار مستمر را مورد تاكيد قرار داده اند. از آنجا كه كارشناسان , صاحبنظران و نظريه پردازان مسائل اجتماعي سياسي, اقتصادي , فرهنگي, استفاده از قابليت ها و توانمندي های خرد جمعی در حل بحرانهاي اقتصادي, اجتماعي, سياسي موجود را ضروری می دانند و مردم هوشمند ايران بعد از حضور فعال در چندين انتخابات با عدم استقبال از انتخابات شوراي شهر نارضايتي و عدم اعتماد خود نسبت به روند اصلاحات هدايت شده بعد از جنبش دوم خرداد را آشكار نمودند.

2- شرايط حساس منطقه كه اتكاي هر چه بيشتر حاكميت به آرا, رضايت و اراده مردم و از بين بردن شكاف بين حكومت و مردم (كه محلي براي حضور و مداخله عوامل آسيب رسان به استقلال كشور مي باشد) را به يك ضرورت مبرم تبديل نموده است.

3-شرايط مساعد جهاني و حضور فعال افكار عمومي در دفاع از مردم سالاري, صلح جهاني, مقابله با خشونت و تروريسم و پشتيباني از حاكميت مردم در مقابل هر گونه مداخله خارجي فرصت تاريخي براي اثبات قابليت ها توانمنديها و استعداد ملت ايران براي ارائه يك الگوي ملي در تقويت بنيانهاي دمكراسي (در منطقه و كاهش حضور و مداخله نيروهاي فرا منطقه براي تاثير گذاري در تصميم سازي ها را ) فراهم آورده است. بنابراين برگزاري رفراندوم, فرصتي تاريخي براي ملت ايران مي باشد كه با تكيه به ارزشهاي فرهنگي و دست آوردهاي تاريخي، مناسب ترين الگو براي تحكيم حاكميت ملي خود را فراهم آورد همچنين ايجاد امكان همگرايي منطقي در راستاي منافع ملي با حاكميت هاي ديگر و تقويت جايگاه سازمان ملل در ايفاي مسووليت خود از ديگر اولويت ها مي باشد. هر تاخيري در پاسخگويي مناسب و منطقي به اين ضرورت تاريخي جز تحميل هزينه سنگين به ملت ايران و مردم منطقه, نتيجه ديگري در بر نخواهد داشت.

 

 

 

 

 

 

 

 

د) موضوع همه پرسي؟

از آنجا كه برگزاري همه پرسي براي حل مشكلات اساسي جامعه و برداشتن موانع توسعه كشور و تقويت حاكميت مردم است, لذا پرسش اصلي بايد به قدر لازم , دقيق طراحي شود تا با پاسخ آري يا نه اراده مردم، جهت گيري خود را آشكار نمايد از اينرو و همانطوريكه قبلا اعلام شده است دو سوال اصلي به همه پرسي گذاشته مي شود:

1- آيا با استمرار جمهوري اسلامي موافق هستيد؟  آری  یا   نه
2- آيا با استقرار نظام مردم سالار موافق هستيد؟    آری  یا   نه

ويژگي هاي اصلي نظام مردم سالار عبارتند از :

1- تضمين حق حاكميت واقعي مردم
2- تضمين كامل آزادي انتخابات مردم
3- تبعيت كامل حكومت از اراده مردم در كليه سطوح
4- تضمين پاسخ گويي همه مسوولان در مقابل مردم
5- تضمين نظارت موثر و كامل و مستمر مردم بر عملكرد نهادها و مسوولان
6- تضمين برابري واقعي مردم در مقابل قانون و رفع كليه اشكال (تبعيض)
7- استقرار يك نظام قضايي (كارآمد مستقل و بي طرف) عدالت گستر و تبعيض ستيز
8- تضمين آزادي بيان انديشه و مطبوعات
9- تضمين رعايت حقوق بشر طبق اعلاميه جهاني حقوق بشر و موازين بين المللي
10- تضمين اصل تفكيك قوا
11- تضمين دفاع و حمايت از منافع ملي
12- طراحي مهندسي يك نظام اقتصادي متناسب با استعدادها و امكانات و منابع ملي, توزيع عادلانه كار و ثروت, فراهم كردن امكان مشاركت همه مردم در زندگي اقتصادي و توزيع عادلانه فرصتها به تناسب نيازها و شايستگي ها جزئيات نظام مردم سالار توسط نمايندگان مردم در قانون اساسي تدوين, توسط مردم تصويب خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

ذ) برگزاري همه پرسي با نظارت سازمان ملل؟

ملت هوشمند و سربلند ايران از توانايي و تجربه سياسي لازم براي اداره كليه امور خود و از جمله برگزاري همه پرسي برخوردار مي باشند. بنابراين به نظر مي رسد كه هيچ مانع حقوقي و اجرايي براي برگزاري همه پرسي در سطح ملي وجود ندارد با اين وجود استفاده از امكانات, تجارب اعتبار سازمان ملل براي برگزاري هر چه بهتر و باشكوه تر , سالمتر و آزادتر, همه پرسي تاريخ ساز, ميسر خواهد بود.
 اعتبار جهاني اين همه پرسي را تضمين خواهد نمود. سازمان ملل كمك به برگزاري انتخابات و نظارت بر آن را بخشي از عمليات پاسداري از صلح تلقي مي كند همانطوري آقاى كوفي عنان در گزارش شماره ( A/551985- S/2001/544) به شوراي امنيت اظهار نموده است. سازمان ملل از زمان تاسيس خود براي ارتقاي ظرفيت هاي اداري - اجرايي دولتهاي عضو در برگزاري انتخابات آزاد و عادلانه , شفاف و معتبر و نهاد هاي دموكراتيك كه بيش از 150 انتخابات برگزار شده در كشورهاي مختلف ايفاي نقش نموده است. از نظر دبير كل سازمان ملل توسعه پايدار تنها زماني محقق مي شود كه مردم به طور آزادانه و به صورت موثر در فرايند تصميم گيري ها , فعالانه مشاركت نمايد.

 

 

 

 

 

 

 

و) ماهيت اين همه پرسي (همه پرسي مشورتي- همه پرسي تصويبي ).

معمولا همه پرسي در دو مرحله و بصورت همه پرسي مشورتي و تصويبي برگزاري مي گردد مرحله اول همه پرسي جهت شناسایي اراده واقعي مردم نسبت به اعمال حاكميت مي باشد در اين مرحله پاسخ با آري و نه (به نظام سیاسی موجود) مشخص مي گردد. اين مرحله را همه پرسي مشورتي مي خوانند. چنانچه اراده ملت ايران بر عدم استمرار نظام موجود تعلق بگيرد. در آن صورت مي بايستي در فرصت مناسب و منطقي مقدمات برگزاري انتخابات براي تدوين قانون اساسي و ارائه آن به مردم ايران فراهم گردد. مردم ايران از طريق همه پرسي دوم كه اصطلاحا همه پرسي تصويبي توصيف شده است نسبت به تصويب قانون اساسي جديد اقدام مي نمايد. هر ايراني شرافتمند, آزاد منش , معتقد به مردم سالاري و حاكميت ملي و وفادار به ارزشهاي ملي و فرهنگي ملتزم به تبعيت از اراده مردم در همه پرسي مشورتي و تصويبي مي باشد.

 

 

 

 

 

عباس امير انتظام
تهران - اول ارديبهشت1382