وب سایت رسمی عباس امیرانتظام

Abbas Amirentezam Official Website

هموطنان عزیزم
امیدوارم سال جدید، برای همه مردم ایران سالی توأم با آرامش، آسایش و سلامتی باشد. توفیقات شما را در این سال نو آرزو دارم.

الهه و عباس امیرانتظام
27 اسفند 1391