وب سایت رسمی عباس امیرانتظام

Abbas Amirentezam Official Website

در دنیا هیچ بن بستی نیست،
یا راهی خواهم یافت یا راهی خواهم ساخت.

نویسنده ناشناس

از تاریخ 1358/09/28 جمعاً 38 سال و 205 روزمقاومت در راه آزادی ایران

هموطنان عزیزم
پیشاپیش فرارسیدن سال جدید را تبریک عرض می‌کنم و آرزو دارم که سال جدید پیام آور آزادی، پیشرفت و سلامتی برای همه ملت ایران باشد.

عباس امیرانتظام
27 اسفند 1390