وب سایت رسمی عباس امیرانتظام

Abbas Amirentezam Official Website

بارها در همین سایت اعلام کرده‌ام که به هیچ گروه سیاسی وابستگی ندارم و مشغول استفاده از مرخصی استلاجی خود برای مداوای بیماری‌هایم می‌باشم.

بنا براین هر گروه یا جمعیتی که بنام من و یا در دفاع از من اقداماتی به عمل آورند هیچ وابستگی با من ندارند وخود مسئول اعمال خودشان هستند.
تهران  هشتم دیماه 1389