وب سایت رسمی عباس امیرانتظام

Abbas Amirentezam Official Website

- متن زير در روزنامه " اعتماد" در مورخه دوشنبه ۷/۱۱/۱۳۸۱ (هفتم بهمن هشتادويك) به چاپ رسيده است.

 پيشنهادى به دبير كل سازمان ملل:

سپاه نجات بشريت از مواد خانمان سوز مخدر

اشاره: تير ماه سال قبل (سال1380) همزمان با انتخاب مجدد كوفى عنان دبير كل سازمان ملل متحد براى دوره پنج ساله دوم, عباس امير انتظام نامه اى خطاب به او نوشت. امير انتظام در نامه مذكور طرحى را براى ((قطع و حذف توليد مواد مخدر در جهان)) به دبير كل سازمان ملل پيشنهاد داد. از آن زمان يك سال و اندى مى كذرد و نامه مذكور در ايران منتشر نگرديده است و اين در حالى است كه معضل مواد مخدر بلاى خانمان سوزى است كه سالهاست جامعه ما را نيز مورد تهديد قرار داده است.
((اعتماد)) متن كامل نامه مورد اشاره كه حاوى طرح پيشنهادى عباس امير انتظام براى ريشه كنى معضل مواد مخدر بود را منتشر مى كند و در آينده نزديك نيز گفت وگوى خبرنگار ما با امير انتظام در زمينه راهكارهاى اجرايى اين طرح منتشر خواهد شد. عباس امير انتظام معاون نخست وزير دولت موقت بازرگان بود كه اتهاماتش محكوميت سنگينى را در پي داشته است.

 

جناب آقاى كوفى عنان

دبير كل سازمان ملل متحد

موضوع : طرح قطع و حذف توليد مواد مخدر در جهان

عاليجناب, ضمن تبريك انتخاب مجدد آن جناب به دبير كلى سازمان ملل متحد و اقدامات انساندوستانه شما, اميدوارم در دوره پنج ساله دوم منشأ اثرات مفيدترى براى كم كردن بار مصايب بشريت كه بيشتر ساخته دست انسانها است, باشيد. اينجانب مهندس عباس امير انتظام معاون نخست وزير دولت موقت(مهندس مهدى بازرگان در سال ۱۹۷۹ در ايران) از دسامبر سال۱۹۷۹ براي حل مسائل كشورم و جهان به فكر كردن و انديشيدن پرداخته ام كه اميدوارم مفيد واقع شود...

غرض از نوشتن اين نامه ارايه راه حل معضل جهانى مواد مخدر است كه از سال ۱۹۹۹ پس از سالها فكر به آن رسيده ام و در چند سال گذشته تلاش فراوان كرده ام كه به آخرين گزارش مواد مخدر سازمان ملل متحد دسترسى پيدا كنم و با استناد به اسناد و مدارك و ارقام خسارات انسانى و مالى آن, توجه جنابعالى را به اين موضوع بيشتر جلب كنم, ولى متأسفانه به دليل اقامت در زندان, اين توفيق به دست نيامد و اجباراً ((راه حل)) به دست آمده را به صورت كلان به شما تقديم مىكنم و اميدوارم مورد توجه قرار گيرد و ميليون ها انسان با تصميمات شايسته جنابعالى و سازمان ملل متحد از اين بليه خانمانسوز رهايى يابند.

جناب آقاى كوفى عنان

استحضار داريد كه كشور ايران وطن من در همسايگى يكى از توليد كنندگان عمده مواد مخدر يعنى افغانستان قرار دارد و به همين دليل ميليون ها هموطن من يا معتاد و يا در كار قاچاق اين مواد درگيرند و ساليانه زندانهاى ايران درصد عظيمى از گنجايش و بودجه خود را به افراد معتاد و يا فروشندگان اين مواد اختصاص مى دهد و ميلياردها دلار هزينه مسدود كردن راه هاى نفوذ اين مواد به ايران و يا صرف نيروى انتظامى مبارزه با مواد مخدر و يا صرف هزينه زندان ها و يا مداوا مى كند. حتماً استحضار داريد كه صدها نفر انسان ايران] در لباس نيروى انتظامى و يا در لباس قاچاقچى و يا معتاد در سال فقط جان خود را از دست مىدهند و كوچكترين اثر مثبتى هم در بازدارى و قطع ورود اين مواد به ايران و ترانزيت آن به ساير نقاط جهان ندارد. گذارش ضايعات عظيم انسانى و مالى حاصله در ساير كشورهاى جهان نيز در اختيار جنابعالى و سازمان ملل متحد قرار دارد و به خوبى مى دانيد كه در سه نقطه دنيا: در آسيا(كشور ميانمار), در خاور ميانه(كشور افغانستان) و در امريكاى جنوبى(كشور كلمبيا) از توليد كنندگان اصلى اين مواد هستند.

در حال حاضر تقريباً در همه كشور هاى جهان, چه كشور هاى صنعتى (كشور هاى اروپايى- امريكاى شمالى و كانادا- ژاپن) و چه در بقيه كشور هاى جهان اين مسئله به صورت يك معضل لاينحل جهانى درآمده است و دليل آن هم اين است كه در همه دنيا همه مسوولان سعى كرده اند تا مرزها را براى جلوگيرى از ورود مواد مخدر توسط قاچاقچيان ببندند و اين غير ممكن است و روز به روز بر تعداد افراد قاچاقچى و معتاد و خسارات جانى و مالى آن افزوده مى شود و هيچ يك از راه حل هاى عرضه شده نتوانسته است مشكل را حل كند. اما راه حل پيشنهادى اين جانب به قرار زير است و اميدوارم مورد توجه جنابعالى و مسئولان سازمان لل متحد قرار گيرد. (( سازمان ملل متحد در منشور خود و ميثاق هاى بين المللى و قوانين اخير كه در دهه ۱۹۹۰ به خصوص قوانين كيفرى بين المللى كه در سال ۱۹۹۸ براى مبارزه با جنايتكاران در رم به تصويب رسيد و ... به سازمان ملل متحد اجازه و اختيار داده است كه با اعمال قدرت مانع اعمال اعمال جنايتكارانه در هر نقطه از جهان باشد. كاشت و تليد و توزيع مواد مخدر هر ساله باعث نابودى سلامت ميليون ها انسان و خسارت مالى عظيمى مىشود و اين فاجعه بزرگ و جبران ناپذير است. بنا بر اين سازمان ملل متخد با استفاده از قوانين موجود مى تواند توليد اين مواد را در سه نقطه مذكور با اعمال قدرت متوقف و بشريت را از اين بلاى خانمانسوز نجات دهد. قوانينى كه توانستند دخالت در بالكان, پاناما و ... را توجيه كنند, حتماً مى توانند جلوى اين فاجعه را نيز بگيرند.))

جناب آقاى كوفى عنان, جنابعالى در جايگاهى قرار داريد كه با همه مشكلات موجود قادر هستيد تا پيشنهاد اينجانب را در شوراى امنيت سازمان ملل متحد طرح و با جلب توجه افراد اين شورا تصميمات مقتضى براى توقف توليد اين مواد و جانشين كردن محصولات سالم و مفيد به حال انسان ها اتخاذ فرماييد.مى دانم كه طرح اعمال قدرت كه من نام آن را (( سپاه نجات بشريت از مواد خانمان سوز مخدر مىنامم)) شايد ظاهراً مشكل و بعيد باشد ولى در طول چندين سال گذشته سازمان ملل متحد از نيروى نظامى, تحت عنوان سپاه صلح(كلاه آبى ها- كلاه سفيدها- كلاه سبزها) استفاده و در نجات بشريت اقدامات مفيد و باارزشى را انجام داده است, بنا بر اين طرح پيشنهادى اين جانب براى نجات ميليون ها انسان بى گناه و صرف ميلياردها دلار كه تا به حال صرف مبارزه با آن شده مىتواند بزرگترين اقدام سازمان ملل متحد در طول تاريخ عمر خود, بخصوص در دوران دبير كلى جنابعالى باشد. پس از ريشه كنى مواد  مخدر, هزينه ساليانه آن در جهان صرف رفاه, بهداشت, صلح و فرهنگ در تمام جوامع بشرى شود. بدون شك كمك سازمان ملل به استقرار حكومت مردمى در اين كشور ها و طرد حكومت هاى استبدادى آنها مى تواند در تأمين اين هدف بزرگ بسيار مفيد باشد.

با تقديم بهترين آرزوها
عباس امير انتظام