وب سایت رسمی عباس امیرانتظام

Abbas Amirentezam Official Website

 

پاسخی به محبت‌ها

در چنین شرایطی که دیدن تاریکی‌ها، نامهربانی‌ها و ناجوانمردی‌ها تصویر همیشگی زندگی روزمره را تشکیل می‌دهند و بیشتر آهنگ‌هایی که به گوش می‌رسد صدای جلادان است که سر هر کوی و برزن فریاد "مرگ بر آزادی خواهان" را سر می‌دهند، آواز یاران و عاشقان ایران چه زیبا و دلپذیر است.
من از دریافت پیام‌های کوتاه ولی سرشار از عشق و قدرشناسی هموطنان از چهار گوشه دنیا، که صرفاً بر مناسبات انسانی استوار است و نه ملاحظات و داد و ستد‌های سیاسی، از عشق و انرژی لبریز می‌شوم و به ایرانی بودن خودم می‌بالم.
امیدوارم که زندگی این فرصت را به من بدهد که در ایران آزاد دست همه‌ی عاشقان ایران را به گرمی بفشارم.

 

 

 

عباس امیرانتظام
20 اردیبهشت 1389
تهران