وب سایت رسمی عباس امیرانتظام

Abbas Amirentezam Official Website

 جهت دانلود از لینک‌های زیر استفاده نمایید:

نسخه اینترنتی این کتاب در دسترس شما هموطنان عزیز قرار می‌گیرد.

'آن سوی اتهام' خاطرات عباس امیرانتظام از شهریور 57 تا خرداد 1360 است. یک سوی این خاطرات خود اوست و سوی دیگر آن، افراد و جریانات و گروه‌ها و احزاب مرتبط با انقلاب. نویسنده در جای جای کتاب اطلاعاتی تازه درباره شخصیت‌ها و جریان‌ها به دست می‌دهد که عبارت‌اند از: مهندس بازرگان، علی تهرانی، نهضت آزادی، دانشجویان پیرو خط امام، دکتر بهشتی، یدالله سحابی، سولیوان، ربانی شیرازی، و رضا براهنی، و...

عباس امير انتظام از معدود بازماندگان مبارز ملى به رهبرى دكتر مصدق است كه هم عضو شوراى مركزى و هم عضو هيئت اجرايى نهضت مقاومت ملى بوده است و در آن دوران كه روز ۱۶ آذر ۱۳۳۲ يكى برجسته ترين ايام آن است، سرپرستى كميته دانشگاه و امور مربوط به آن را در نهضت مقاومت ملى به عهده داشته است.
وى به سبب باورى كه به راه و شخصيت مرحوم مهندس بازرگان داشت، هم زمان با تاسيس نهضت آزادى به عضويت آن در آمد.ليكن پس از مدت كوتاهى براى تكميل تحصيلات خود رهسپار فرانسه و آمريكا شد و پس از فراغت از تحصيل در دانشگاه بركلى، در سال ۱۳۴۹ به ايران مراجعت كرد و در سال ۱۳۵۷ در جريان انقلاب مجدداً در كنار مهندس بازرگان قرار گرفت.
پس از پيروزى انقلاب از سوى مهندس بازرگان معاونت نخست وزير و سخنگوى دولت موقت برگزيده شد و اوايل تابستان ۱۳۵۸ به عنوان سفير در پنج كشور اسكانديناوى به سوئد رفت.
پس از اشغال سفارت آمريكا توسط دانشجويان پيرو خط امام متهم به جاسوسى به نفع آمريكا شد و در دادگاه انقلاب محكوم به حبس ابد گرديد. وي كه اكنون پس از بيست و يك سال قديمى ترين زندانى سياسى در ايران است، در سال ۱۹۹۷ موفق به دريافت جايزه جهانى حقوق بشر شد.