وب سایت رسمی عباس امیرانتظام

Abbas Amirentezam Official Website

هيئت مديره محترم انجمن سخن 

عزيزان 

سپاسگزارم كه استوار ماندم و سلامت, تا در افق ايران نور آزادى درخشش گرفت و اين روشنايى جانفزا به زودى به روشنايى جان بخش خواهد رسيد و تمام فضاى ايران عزيزم را روشن خواهد كرد. نوري كه به بوستان ايران حيات مى دهد و مايه رويش در بوستان پر استعداد كشورم خواهد شد. 

با تجليل از كسانى كه با نثار جان و تحمل زندانهاي دشوار, اميد اين سپيده دم آزادى را براي سربلندى مردم ايران كه فرهيختگانش چون ستاره هاي فروزان در سراسر جهان مىدرخشند و سرزمين پر بركتش مهياى برابرى با تمدن جهانى را دارد. و به شما فرزانگانى كه در اين جمع تلاش مىكنيد درود مىفرستم و آرزوى به بار نشستن تلاشهايتان را دارم. 

ساليان بسيار خودكامگان و خود فروشان امكان رشد اين سرزمين اهورائى را از مردم ايران گرفتند اينك با تلاش و ايثار مردم اين سرزمين بويژه جوانان برومند فرياد طلب آزادى فضاى وطن را پر كرده و نور اميد به آزادى را در دلها تابانده و جان همه را روشن كرده, بايد همه يكدل و يك صدا با هر نوع تفكر سياسى كه داريم در مقابل آزادى زانو بزنيم و هم آهنگ و يك نوا در مقابل ديكتاتورها و خودكامگان بايستيم و آزادى گم شده خود را از آنها بگيريم. 

به سرزمينى كه آزادى بتابد گل سعادت و پيشرفت رشد خواهد كرد و اگر علف هرزه اى هم سر برآورد زود مشخص خواهد شد و اين با مردم ايران است كه خود گل را از علف هرز بشناسند و از گلهاى خود حراست نمايند. شكر گزارم كه سالهاى زندان و آزاديهاى موقت مرا, نه هراساند و نه گمراه كرد. زندان به من فرصت داد كه بيشتر به سرزمينم فكر كنم و براى آينده آن برنامه ريزى كنم. ايران فردا به مردمى مثل شما كه با كسب دانش روز جهان خود را مجهز كرده ايد نياز دارد. به ايران فردا بينديشيد و براى بهروزى آن برنامه ريزى كنيد. دستهاى استوارتان را به هم دهيد و اختلاف نوع تفكر را به حساب جدائى و دورى از هم نگذاريد. شما كه به آزادى و دموكراسى اعتقاد داريد بايد بدانيد كه اين رأى مردم است كه نظرات را رد يا قبول مىكند و اگر هم اشتباه كرد امكان اصلاح دارد. 

پيام من به شما گرامى مردم ايران, تلاش در راه كسب آزادى - توسعه آزادى و نهادينه كردن آزاديهاست تا اين نعمت بزرگ كه راز پيشرفت همه مردم جهان است غير قابل بازگشت شود. 

دوستان, من كه روزهاى زيادى از ايام پر ثمر عمرم را در پس ميله هاي زندان گذرانده ام , به اين اميد زنده ام كه در روزهاي آزادى بقيه عمرم را هم خدمت به ايران عزيز كنم. اگر عمرم در زندان گذشت و اگر هيچگاه در مقابل پافشارى من يك محكمه ملى و آزاد تشكيل ندادند تا از شرفم دفاع كنم, همه و همه را هديه كوچكى براى مردم كشورم ميدانم و آرزويم آنست كه با ين تلاشها نسل آينده از نعمت آزادى برخوردار شود. 

حال كه مردم ايران از چپ ترين تا راست ترين طيف سياسى, همه طالب آزادىاند و همه رأى مردم را به عنوان بالاترين حكم راه آينده قبول داردند و فضاى بين المللى هم بر بست آزادى پا مىفشارد, چقدر بجاست كه همه با سازمانهائى كه در آزادى خواهى بيش از نيم قرن پا فشرده اند اقدام به يك تشكل يك پارچه كنيم و زير بال آزاديخواهان داخلى را كه در فشار سنگينى بسر مىبرند بگيريم, تا دنيا بفهمد كه خواسته يكپارچه آزادى و حاكميت ملى است اين ندا در ايران و سراسر جهان هم آهنگ بازگو شده. بايد به تمام مراجع جهانى نامه بنويسيم و آزاديخواهى خود را اعلام كنيم. بايد با تمام گروههائى كه به رأى مردم احترام مىگذارند در حل مشكل آزادى همكارى كنيم ولو آنكه سيستمهاى اجتماعى آنها را نمىپسنديم. 

سيستم حاكم را فقط مردم ايران بايد تعيين كنند آنهم در فضاى آزاد. 

در استقرار آزادى بايد هم فكر شد و صداى تمام رسانه هاى گروهى ايرانى خارج و داخل را به خدمت گرفت تا نداى مردم ايران بگوش جهان برسد. اصول دموكراسى كه تحمل شنيدن آراى مخالف هم هست بايد در اين جبهه متحد به تمرين گذاشت تا همه مردم ايران آموزش ببينند. 

با آرزوهاى قلبى براى توفيق شما در راه نجات ايران مى گويم: 

۱- راه شما هموطنان عزيز و كوشيده ام پر ثمر باد. 

۲- گرامى ميدارم خاطره بزرگ مرد تاريخ ايران دكتر محمد مصدق را كه صداى آزادى و حاكميت ملى را با رساترين فريادها به گوش مردم ايران رساند بطوريكه در همه دلها نشست. 

۳- عزيز مى شمارم آزاد زنان و آزاد مردانى را كه براى دموكراسى در تلاشند و يا بدين جرم در بند زندانها گرفتار آمده اند و يا آواره كشورهاى ديگرند. 

 

 

درود برشما دليران – آزاد باد ايران 
عباس اميرانتظام 
۲۹شهريور ۱۳۸۱