وب سایت رسمی عباس امیرانتظام

Abbas Amirentezam Official Website

از سال 1357 به دليل تحولات و تغيير سياست داخلي و خارجي حكومت ايران، ملت ما به صورت يك ملت وحشي و متجاوز و برهم زننده صلح و آرامش جهان به دنيا معرفي شد. كشتارهاي دسته جمعي در داخل براي فرونشاندن صداي اعتراض مردم و ترور ايرانيهاي مقيم خارج و نقض حقوق بشر – گروگان گيري و ... جنگ ايران و عراق و قرباني كردن صدها هزار جوان بي‌گناه و معصوم ايراني در جنگ و كشتار وسيع انسان‌هاي معترض به رفتارهاي حكومتي. هدايت كشور در جهتي كه اقتصاد – فرهنگ جامعه و ... همه در جهت سراشيبي و نابودي به حركت در آمد وكشور بسوي آنچه امروز ملاحظه مي‌شود رانده شد.

   در سال 1358 اينجانب با وحشت از ريشه كردن حكومت ديني و تجربيات تاريخي آن از دوران حكومت كليسا در طول 3 قرن در اروپا، بر آن شدم تا از استقرار حكومت مذهبي از طريق قانوني جلوگيري كنم و در پاييز سال 1358 طرح انحلال مجلس خبرگان را كه بنا به پيشنهاد اينجانب و تصويب از افراد سياست مدار و با تجربه وطن پرست به دولت موقت پيشنهاد كردم ، تصويب شد ، ولي با وتو مقامات بالاتر به مرحله اجرا نرسيد. امروز پس از 28 سال پيش بيني اينجانب از استقرار حكومت مذهبي كاملاً بر همه مردم ايران روشن است و خود من به دليل تهيه اين طرح با اتهامات واهي به زندان انداخته شدم و به حبس ابد محكوم شدم.
   نتيجه اينكه ادامه نظام جمهوري و دست اندازي بر مسائل و موارد غير ضروري براي حال حاضر، باعث اجماع جهاني براي موضع‌گيري در مقابل حكومت ايران در شوراي امنيت سازمان ملل متحد شد و تصميم تحريمات كه مضار آن مستقيماً بر عهده ملت ما خواهد بود ، گرفته شد.
حال چه بايد كرد؟

اگرچه يك سالي است كه دنياي غرب ظاهراً حساب حكومت اسلامي را از ملت ما جدا قلمداد مي‌كند، ولي ما وظايفي داريم كه در حد امكان، بايد انسجام دهيم و آن عبارت است از :

 

 

  1. ما در تمام حركات و نوشته‌ها، خواسته‌ها و اعمال خود اثبات و تأكيد كنيم كه خواهان استقرار يك نظام دموكراسي مردم سالار كه از طريق يك انتخابات آزاد با نظارت سازمان ملل متحد به وجود خواهد آمد هستيم.
  2. ما مي‌خواهيم در ايجاد آرامش و صلح در منطقه همكاري عيني و متداوم داشته باشيم.
  3. ما مي‌خواهيم براي توسعه كشورمان در تمام زمينه‌ها شديداً تلاش كنيم و از كمك‌ها و راهنمايي‌هاي كشورهاي صنعتي بهره بگيريم.
  4. ما معتقديم كه در طول ساليان دراز عقب ماندگي از تكنولوژي، بايستي از كشورهاي صاحب تكنولوژي كمك‌هاي مفيدي دريافت كنيم تا جوانان بسيار هوشمند ما بتواند در مدت كوتاه‌تري، راه طولاني عقب ماندگي را جبران كنند و ملت با فرهنگ و متمدن ما به قافله پيشرفت‌هاي تكنولوژي به پيوندد و وظيفه وطني ، منطقه‌اي و جهاني خود را هر چه زودتر به عهده گيرد.
  5. ما مي‌دانيم با وجود ثروت سرشار نيروي انساني و معادن زيرزميني ..... براي راه اندازي همه صنايع و لابراتورهاي ما احتياج به سرمايه گذاري خارجي داريم و اين امكان پذير نيست مگر ما امنيت سرمايه را تأمين كنيم و خواهيم كرد.
  6. ما مي‌خواهيم كه كشورهاي جهان و سرمايه گذاران و راهنمايان تكنولوژي اطمينان حاصل كنند كه در صورت ايجاد حكومت مردم سالار در ايران، ملت ايران هرگز در صدد حذف منافع مشروع آن‌ها نخواهند بود بلكه در ايجاد جهاني مملو از صلح و آرامش در كنار آن‌ها قرار دارند.
  7. ما مي‌خواهيم به همه كشورهاي عضو سازمان ملل ثابت كنيم كه در صدد انتقام‌گيري نيستيم بلكه بلعكس از هر فرصتي براي سازندگي كشورمان و همراهي براي ايجاد آرامش و صلح تلاش خواهيم كرد.

موارد مذكور در فوق قسمتي از وظايفي است كه هر فرد علاقه مند به ايران بايد آن را به كار بندد.