وب سایت رسمی عباس امیرانتظام

Abbas Amirentezam Official Website

پيرو بيانيه هاي مورخ 26 اسفند 1381 در خصوص برگزاري رفراندوم و در جهت شفاف سازي هر چه بيشتر مواضع و ديدگاههاي خود و با هدف بهره مندي از نظريات انديشمندان و فرهيختگان, علاقه مندان, جوانان و امكان برقراري گفتگو بين اقشار مردم و جريانهاي اجتماعي سياسي, فرهنگي, توضيحات تكميلي زير در رابطه با پيشنهاد رفراندوم (همه پرسي) را تقديم مي دارد.

 همه به خوبي با شرايط حاکم برکشورمان آشنايى داريد ، در بيست وچهارسال گذشته حاکم بودن يك تفکر خاص که همانا سماجت در استقرار نظام دينى بوده است ، باعث گرديده که ملت ما دچار سرنوشتي متفاوت از آنچه که در تاريخ چند هزارساله خود تجربه کرده است بگردد. در اين دوران اعمال و رفتاري به نام خدا ودين اسلام انجام گرفته که باکمال تأسف نتايج حاصل از آن بيش از همه ضربه به دين اسلام بود ولاغير. آنچه که امروز در مملکت ما مي گذرد نتيجه بيست وچهار سال حکومت ديكتاتورى مذهبي است که همگي شاهد آن هستيم و نيازى به شرح جزئيات آن نمی‌بينم.

اشاره: تير ماه سال قبل (سال1380) همزمان با انتخاب مجدد كوفى عنان دبير كل سازمان ملل متحد براى دوره پنج ساله دوم, عباس امير انتظام نامه اى خطاب به او نوشت. امير انتظام در نامه مذكور طرحى را براى ((قطع و حذف توليد مواد مخدر در جهان)) به دبير كل سازمان ملل پيشنهاد داد. از آن زمان يك سال و اندى مى كذرد و نامه مذكور در ايران منتشر نگرديده است و اين در حالى است كه معضل مواد مخدر بلاى خانمان سوزى است كه سالهاست جامعه ما را نيز مورد تهديد قرار داده است.
((اعتماد)) متن كامل نامه مورد اشاره كه حاوى طرح پيشنهادى عباس امير انتظام براى ريشه كنى معضل مواد مخدر بود را منتشر مى كند و در آينده نزديك نيز گفت وگوى خبرنگار ما با امير انتظام در زمينه راهكارهاى اجرايى اين طرح منتشر خواهد شد. عباس امير انتظام معاون نخست وزير دولت موقت بازرگان بود كه اتهاماتش محكوميت سنگينى را در پي داشته است.

بيست و چهار سال به اميد و آرزوى, آزادى, امنيت و زندگى بهتر با حفظ تمدن و سنت هاى افتخار آميز ايرانى, در خواب و رويا, زجرها و نااميدىها و بزرگداشت عزيزان از دست رفته, گذشت. بيست و چهار سال از جامعه متمدن و پيشرفته صنعتى جهان عقب مانديم و چهره ملتى تروريست و خشن از ما به جهانيان شناسانده شد و اين سزاوار ما نبود. ملتى كه از روى اخلاص و اعتماد نسنجيده خود را فداى شعار, خيالبافى و تصوراتى خام كرد.

سپاسگزارم كه استوار ماندم و سلامت, تا در افق ايران نور آزادى درخشش گرفت و اين روشنايى جانفزا به زودى به روشنايى جان بخش خواهد رسيد و تمام فضاى ايران عزيزم را روشن خواهد كرد. نوري كه به بوستان ايران حيات مى دهد و مايه رويش در بوستان پر استعداد كشورم خواهد شد. 

موضوع:۱- كارخانجات خودروسازى
          ۲- متروىتهران
          ۳- فروش آب شيرين به كويت  

صفحه‌ها