وب سایت رسمی عباس امیرانتظام

Abbas Amirentezam Official Website

مقاله منتشره از دکتر یوسف مولایی وکیل آقای امیرانتظام در مجله ایران مهر

انسان آزاد به دنیا آمده و همه جا در زنجیر است (ژان ژاک روسو) رنجهای اسارت و بی اعدالتی در طول تاریخ جسم جان انسان را چه بسیار آزرده و می آزارد و زندان این هیولای دست پرورده انسان اشتهای سیری ناپذیر خود را برای بلعیدن آزادی انسان به هر سو میکشاند اما بزرگترین زندان و زنجیر انسان، اسارت خویشتن به دست خود می باشد انسان در تلاش برای آموختن و در مسیر دانایی و آگاهی، آزادی خویش را می سازد و در تاریک ترین سیاهچالها بر اوج روشنایی به پرواز در می آید.

فرازهایی از مجموعه نظرات سیاسی عباس امیر انتظام در مورد برگزاری رفراندوم و حاکمیت ملی و دموکراسی در ایران

مصاحبه مهندس عباس امیر انتظام  با صدای آمریکا

تاریخ 14 جون سال 2005 –(24 خرداد 1384)

گفتگوی جناب آقای مهندس عباس امیر انتظام با آقای عباسی در مورد تظاهرات و اعتصاب در مقابل دفتر حفاظت منافع جمهوری اسلامی ایران در واشنگتن

تعدادی از هموطنان عزيز از داخل و خارج کشور طی تماسهای مکرر جويای نظريات موکلم آقای مهندس امير انتظام در مورد مسائل مختلف ايران منجمله تأييد يا عدم تأييد اعلاميه ها و فراخوان های فعالين سياسی شده اند. بدينوسيله ضمن سپاس از حسن نظر و علاقه هموطنان ارجمند اعلام می نمايد که جهت اطلاع از مواضع موکلم به سايت شخصی ايشان به آدرس:

http://iran-amirentezam.com

مراجعه نمايند. بديهی است که مسئوليت مطالبی که به هر نحوی به ايشان نسبت داده ميشود ولی با امضا مشاراليه در سايت ايشان وارد نشده است به عهده موکلم نخواهد بود.

جناب آقای کوفی عنان،دبیرکل محترم سازمان ملل متحد
عالی جناب، ملت ایران بیش از یک قرن است که برای استقرار حکومت پارلمانی و اعمال حق تعیین سرنوشت از طریق انتخابات آزاد مبارزه می کند.این مبارزه تاریخی با فراز و نشیب های زیادی مواجه بوده و در مجموع بلوغ سیاسی مردم ایران را بسیار ارتقاء داده است و این هوشمندی را ایجاد کرده است که در روند مبارزه مسالمت جویانه و غیرخشونت آمیز حتی از کوچکترین فرصـت ها برای استقرار دموکراسی و تقویت پایه های مشارکت عمومی میتوان سود برد.

جنبش ملی کردن نفت پشتوانه استقرار حاکمیت دمکراتیک
٢٩ اسفند ماه ١٣٢٩ روز غرور ملی و تجلی شایستگی و توانمندی ملت ایران در اعمال حاکمیت ملی حق تعیین سرنوشت می باشد. مشارکت فعال ، هوشمند و امیدوار اقشار مختلف مردم در جنبش ملی کردن نفت و پشتیبانی بیدریغ و همه جانبه مردم از دکتر مصدق نماد این جنبش تاریخی ، نام ایران را بعنوان پیشگام و پرچمدار مبارزات ضد استعماری در سراسر جهان پرآوازه نموده واحترام و تحسین آزادیخواهان جهان را برانگیخت.

پيام عباس اميرانتظام به مناسبت دوازده فروردين
از رفراندوم سال ٣٢ تا رفراندوم سال ٥٨

● بیش از ٧٥ درصد از واجدین شرایط شرکت در انتخابات و حضور در زندگی سیاسی کشور، هیج سهم و نقشی در رفراندوم سال ٥٨ نداشتند و از طرف دیگر بازماندگان رفراندوم سال ٥٨ ارزیابی مثبتی از کارنامه‌ی ٢٦ ساله‌ی جمهوری اسلامی ایران ندارند.
● اگر هر نسلی حق تصمیم گیری نسبت به سرنوشت خود را دارد، در آنصورت نسل فعلی نیز از همان آزادی نسل سال ٥٨ برخوردار می‌باشد. این نسل حق دارد که تصمیم و انتخاب نسل قبل از خود را تاٌیید و یا آن را رد نماید

هموطن؛ زمان اتخاذ تصميمات بزرگ، شجاعانه و سرنوشت ساز فرارسيده است، تاريخ ما را به آزمون بزرگ تعيين سرنوشت خويش و رها سازی كشور از چنگال هيولای فقر، فساد، فحشاء، اعتياد، افسردگي، ياٌس و نااميدی، سازش و التماس به بيگانگان، فرا می‌خواند. به فراخوان تاريخ پاسخ شايسته بايد داد... بايد انتخابات را با مشاركت فعال خود به رفراندوم تبديل كنيم. سرمايه بزرگ ما در اين حركت ملي، پرچمداری جوانان و همراهی فعال و اميدوار همهٌ آزاديخواهان و شيفتگان توسعه پايدار ايران می‌باشد.

1) استقرار حاکمیت ملی  2) استقرار نظام پارلمانی   3) دستگاه اجرایی پاسخگو و کارآمد  4) استقرار دستگاه قضایی مستقل و بیطرف   5) ضرورت الحاق به کنوانسیونهای حقوق بشری  6) تضمین آزادی بیان و عقیده و مذهب   7) آزادی مطبوعات  8) طرد خشونت و صلح طلبی و همزیستی مسالمت آمیز   9) انزجار از تروریسم و همکاری با جامعه جهانی در ریشه کنی آن   10) حمایت از محیط زیست   11) پرهیز از انتقامجویی و حمایت از عدالت کیفری  12) شیوه و روش انجام تغییرات و اصلاحات

صفحه‌ها