وب سایت رسمی عباس امیرانتظام

Abbas Amirentezam Official Website

مقالات پیرامون ميثاق ملی

هموطن؛ زمان اتخاذ تصميمات بزرگ، شجاعانه و سرنوشت ساز فرارسيده است، تاريخ ما را به آزمون بزرگ تعيين سرنوشت خويش و رها سازی كشور از چنگال هيولای فقر، فساد، فحشاء، اعتياد، افسردگي، ياٌس و نااميدی، سازش و التماس به بيگانگان، فرا می‌خواند. به فراخوان تاريخ پاسخ شايسته بايد داد... بايد انتخابات را با مشاركت فعال خود به رفراندوم تبديل كنيم. سرمايه بزرگ ما در اين حركت ملي، پرچمداری جوانان و همراهی فعال و اميدوار همهٌ آزاديخواهان و شيفتگان توسعه پايدار ايران می‌باشد.

1) استقرار حاکمیت ملی  2) استقرار نظام پارلمانی   3) دستگاه اجرایی پاسخگو و کارآمد  4) استقرار دستگاه قضایی مستقل و بیطرف   5) ضرورت الحاق به کنوانسیونهای حقوق بشری  6) تضمین آزادی بیان و عقیده و مذهب   7) آزادی مطبوعات  8) طرد خشونت و صلح طلبی و همزیستی مسالمت آمیز   9) انزجار از تروریسم و همکاری با جامعه جهانی در ریشه کنی آن   10) حمایت از محیط زیست   11) پرهیز از انتقامجویی و حمایت از عدالت کیفری  12) شیوه و روش انجام تغییرات و اصلاحات