وب سایت رسمی عباس امیرانتظام

Abbas Amirentezam Official Website

مقالات پیرامون رفراندوم

فرازهایی از مجموعه نظرات سیاسی عباس امیر انتظام در مورد برگزاری رفراندوم و حاکمیت ملی و دموکراسی در ایران

پيام عباس اميرانتظام به مناسبت دوازده فروردين
از رفراندوم سال ٣٢ تا رفراندوم سال ٥٨

● بیش از ٧٥ درصد از واجدین شرایط شرکت در انتخابات و حضور در زندگی سیاسی کشور، هیج سهم و نقشی در رفراندوم سال ٥٨ نداشتند و از طرف دیگر بازماندگان رفراندوم سال ٥٨ ارزیابی مثبتی از کارنامه‌ی ٢٦ ساله‌ی جمهوری اسلامی ایران ندارند.
● اگر هر نسلی حق تصمیم گیری نسبت به سرنوشت خود را دارد، در آنصورت نسل فعلی نیز از همان آزادی نسل سال ٥٨ برخوردار می‌باشد. این نسل حق دارد که تصمیم و انتخاب نسل قبل از خود را تاٌیید و یا آن را رد نماید

پيرو بيانيه هاي مورخ 26 اسفند 1381 در خصوص برگزاري رفراندوم و در جهت شفاف سازي هر چه بيشتر مواضع و ديدگاههاي خود و با هدف بهره مندي از نظريات انديشمندان و فرهيختگان, علاقه مندان, جوانان و امكان برقراري گفتگو بين اقشار مردم و جريانهاي اجتماعي سياسي, فرهنگي, توضيحات تكميلي زير در رابطه با پيشنهاد رفراندوم (همه پرسي) را تقديم مي دارد.