وب سایت رسمی عباس امیرانتظام

Abbas Amirentezam Official Website

کتاب ها

 دومین جلد از کتاب های عباس امیرانتظام با عنوان "آن سوی اتهام" به محاكمه و دفاعيات عباس امير انتظام در دادگاه انقلاب می پردازد. این کتاب بارها تجدید چاپ شد تا اینکه مجوز انتشار آن لغو گردید. هم اکنون نسخه PDF این کتاب در اختیار شما هموطنان عزیز قرار گرفته است...

نخستین جلد از کتاب های عباس امیرانتظام با عنوان "آن سوی اتهام" به خاطرات امیرانتظام می پردازد. هم اکنون نسخه PDF این کتاب در اختیار شما هموطنان عزیز قرار گرفته است...

حوادث سال 1357 ایران، آثار و نتایجی را برای دوران حاضر به جای گذاشته است که بیان گوشه ایی از آن با هدف روشن کردن زوایای تاریک این وقایع می تواند در آینده، کمکی به مورخان این دوره از تاریخ ایران باشد.

محتوی کتاب حاضر که توسط یکی از دوستان عزیز من آقای روزبه میرابراهیمی گردآوری و تدوین گردیده است،ادعایی است بر تلاش جهت بیان حقایق و روشن کردن چندی از واثعیت های نانوشته و ناگفته در این مقطع از تاریخ معاصر کشورمان...